Assorted Kiwi Box

Assorted Kiwi Box

$24.95Price

Enjoy a taste of home. 

 

Incudes:

Macintosh Toffees

Pineapple Lumps

Sour Feijoas

Rainbow Eskimos